Зарежда Събития

« All Събития

  • Това събитие е минало събитие.

Промени в ЗКПО и ЗДДФЛ, в сила от 01.01.2020 г. Определяне на данъчния финансов резултат на юридическите лица и облагаемия доход на физическите лица за 2019 г. Попълване и подаване на данъчните декларации за 2019 г.

30 януари от 9:00 - 17:00

145.00лв.

I Данъчно облагане и годишно данъчно приключване по реда на ЗКПО за 2019 г.

1. Казуси и решения, свързани с годишното данъчно приключване по реда на ЗКПО за 2019 г., свързани с: разходи, които не са документално обосновани; разходи, несвързани с дейността и скрито разпределение на печалбата; разходи за ДДС и за данък при източника; разходи и приходи от брак и липси; обезценки и отписване на вземания и неплатени задължения; неизплатени доходи на местни физически лица; слаба капитализация.
2. Предстоящи промени в годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО, произтичащи от измененията в закона в сила от 01.01.2019 г.:
•    данъчно третиране на договори за оперативен лизинг съгласно МСФО, при лизингополучатели  – чл. 11а и допълнения в режима за данъчно третиране на договори за финансов лизинг съгласно МСФО при лизингополучатели – чл. 50, ал. 2 и чл. 61, ал. 2;
•    правило за ограничаване на приспадането на лихви и промени в режима за регулиране на слабата капитализация – чл. 43 и чл. 43а;
•    определяне на данъчния финансов резултат в случаите на контролирано чуждестранно дружество – чл. 47в – 47д;
•    други промени.

Лектор: Цветана Янкова

 

II ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА (ЗДДФЛ)

1. Преглед на промените в ЗДДФЛ, които са в сила от 1 януари 2019 г. и разглеждане на казуси по прилагането им, възникнали през течение на годината.
2. Доходи по трудови правоотношения. Нови моменти и актуални въпроси, възникнали през 2019 г. Преглед на задълженията на работодателите за:
– определяне на годишна данъчна основа, прилагане на данъчните облекчения на годишна база и преизчисляване на дължимия данък;
– предоставяне на служебни бележки за изплатени доходи – нови моменти и образци;
– подаване на нов вид справка – Справка за изплатени доходи по трудови правоотношения в НАП. Срокове за подаване и специфики при попълването на справката. Правила за извършването на корекции;
– предоставяне на информация за доходи, изплатени/начислени в полза на чуждестранни физически лица за целите на автоматичния обмен – нови моменти.
3. Доходи по извънтрудови правоотношения, наеми и други доходи, подлежащи на годишно облагане и деклариране. Преглед на задълженията на предприятията при изплащането на такива доходи:
– предоставяне на документи за изплатен доход и удържан данък;
– попълване и подаване на Справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за изплатени доходи през 2019 г. – нов ред за подаване; специфики при попълването на новия образец и нови правила за извършването на корекции в справката;
– предоставяне на информация за целите на автоматичния обмен с други държави – членки.
4. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. Особености и нови правила при декларирането на доходите, придобити от физическите лица през 2019 г.
5. Разглеждане на други казуси, възникнали през течение на годината в данъчната и съдебна практика по прилагането на закона. Дискусия.

Лектор: Лорета Цветкова


Цена:  за абонати на сп. Наръчник на икономиста -125.00 лв. без ДДС; за неабонати – 145.00 лв. без ДДС 

Таксата за участие включва: лекции, учебни материали, 1 работен обяд и 2 кафе паузи.

При участие в два семинара по избор участниците заплащат:
– за абонати на сп. Наръчник на иконоимиста – 240 лв. без ДДС
– за неабонати – 270 лв. без ДДС

Отстъпка за втори участник от една фирма – 5%, а за трети и всеки следващ – 10%

Таксата за участие се заплаща по сметка на ЕООД “Плутон 1” в
Юробанк България АД – клон Пловдив
IBAN: BG89BPBI81701600244715; BIC код: BPBIBGSF или в брой.

Детайли

Дата:
30 януари
Час:
9:00 - 17:00
Стойност:
145.00лв.
Категории за Събитие:
,

Място

Пловдив, хотел Империал****
ул. "Лев Толстой" № 6
Пловдив, България

Организатор

Плутон 1 ЕООД
Телефон:
032/628-442
Email:
pluton1@abv.bg
Уебсайт:
www.pluton1.com