Зарежда Събития

« All Събития

  • Това събитие е минало събитие.

Промени в ЗДДС и ППЗДДС, в сила от 01.01.2020 г. Административна и съдебна практика на НАП, ВАС и СЕС по ЗДДС. Промени в осигурителното законодателство за 2020 г. – КСО, ЗБДОО, ЗЗО и подзаконовата нормативна база по социално осигуряване.

31 януари от 9:00 - 17:00

145.00лв.

Промени в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 1 януари 2020 г.

•    Нови правила в ЗДДС за 2020 г.:

–    Въвеждане в ЗДДС на Директива 2018/1910 на Съвета, с което се създават правила по отношение на трансграничните сделки във връзка с:
–    режима на складиране на стоки до поискване от клиента,
–    верижните сделки,
–    ролята на идентификационния номер по ДДС в контекста на освобождаването на вътреобщностните доставки и
–    доказателството за превоз за целите на освобождаването на вътреобщностните сделки.;

–    Транспониране на разпоредби от Директива 2006/112/ЕО, с които се постига по-пълно съответствие на националното с европейското право;

–    Привеждане на ЗДДС в съответствие с решения на Съда на ЕС;

–    Промени, свързани с намаляване на разходите за данъчната администрация и на административната тежест за гражданите и бизнеса;

–    Прецизиране на разпоредби и редакционни промени, във връзка с възникнали затруднения при практическото прилагане на закона;

•    Практически въпроси по прилагането на данъка върху добавената стойност

•    Актуална практика на НАП, ВАС и СЕС по данъка върху добавената стойност

•    Отговори на въпроси

Лектор: Мина Янкова

Социално осигуряване. Промени в КСО

1.    Осигуряване на самоосигуряващите се лица – актуални проблеми и казуси от практиката.
1.1.Осигуряване на самоосигуряващите се лица, които са получили доходи от упражняване на трудова дейност в дружествата, в които са собственици или съдружници, т.нар. „личен труд“. Подаване на данни с декларация обр. 1 и 6. Определяне на окончателния размер на осигурителния доход за тези лица.
1.2.    Социално и здравно осигуряване на самоосигуряващите се лица – регистрирани земеделски производители. Актуални проблеми и разглеждане на казуси и примери. Подаване на данни с декларация обр. 1 и 6. Определяне на окончателния размер на осигурителния доход за тези лица.
1.3.Определяне на окончателния размер на осигурителния доход от самоосигуряващите се лица – самоосигуряващите се лица по КСО, както и от лицата по чл. 40, ал. 5 от ЗЗО – т.нар. „безработни лица“, които имат облагаеми доходи, декларирани в ГДД.

2.    Осигурителен доход и осигурителни вноски съгласно чл. 6а от КСО, за лицата, командировани в друга държава-членка на ЕС.

Лектор: Петя Гинина


Цена:  за абонати на сп. Наръчник на икономиста -125.00 лв. без ДДС; за неабонати – 145.00 лв. без ДДС 

Таксата за участие включва: лекции, учебни материали, 1 работен обяд и 2 кафе паузи.

При участие в два семинара по избор участниците заплащат:
– за абонати на сп. Наръчник на иконоимиста – 240 лв. без ДДС
– за неабонати – 270 лв. без ДДС
Отстъпка за втори участник от една фирма – 5%, а за трети и всеки следващ – 10%

Таксата за участие се заплаща по сметка на ЕООД “Плутон 1” в
Юробанк България АД – клон Пловдив
IBAN: BG89BPBI81701600244715; BIC код: BPBIBGSF или в брой.

Детайли

Дата:
31 януари
Час:
9:00 - 17:00
Стойност:
145.00лв.
Категории за Събитие:
,

Място

Пловдив, хотел Империал****
ул. "Лев Толстой" № 6
Пловдив, България

Организатор

Плутон 1 ЕООД
Телефон:
032/628-442
Email:
pluton1@abv.bg
Уебсайт:
www.pluton1.com