Зарежда Събития

« All Събития

  • Това събитие е минало събитие.

Изменения и допълнения в трудовото и осигурителното законодателство, в сила от 1 януари 2020 г.

4 февруари от 9:00 - 17:00

145.00лв.

ПРОГРАМА:

Преглед на задълженията в Кодекса на труда, Закона за хората с увреждане, Закона за здравословни и безопасни условия на труд.
Промени в осигурителното законодателство за 2020 г.

1. Промени в осигурителното законодателство за 2020 г.
2. Осигуряване на самоосигуряващите се лица – актуални проблеми и казуси от практиката.
2.1.Осигуряване на самоосигуряващите се лица, които са получили доходи от упражняване на трудова дейност в дружествата, в които са собственици или съдружници, т.нар. „личен труд“. Подаване на данни с декларация обр. 1 и 6. Определяне на окончателния размер на осигурителния доход за тези лица.
2.2.Социално и здравно осигуряване на самоосигуряващите се лица – регистрирани земеделски стопани. Актуални проблеми и разглеждане на казуси и примери. Подаване на данни с декларация обр. 1 и 6. Определяне на окончателния размер на осигурителния доход за тези лица.
2.3.Определяне на окончателния размер на осигурителния доход от самоосигуряващите се лица – самоосигуряващите се лица по КСО, както и от лицата по чл. 40, ал. 5 от ЗЗО – т.нар. „безработни лица“, които имат облагаеми доходи, декларирани в ГДД.

3. Осигурителен доход и осигурителни вноски съгласно чл. 6а от КСО, за лицата, командировани в друга държава-членка на ЕС. Съдебна практика.

Лектор: Петя Гинина

Трудово законодателство. Прилагане и срокове за изпълнение

1. Преглед на задълженията в Кодекса на труда, Закона за хората с увреждане, Закона за здравословни и безопасни условия на труд за работодателите и длъжностните лица в предприятието в началото на годината. Сроковете за тяхно изпълнение;
2. Прилагане на новия Закон за хората с увреждания: начини за изпълнение на квотите, начини за освобождаване от квоти, прилагане на алтернативни мерки за заетост. Заплащане на компенсационни вноски – от кой момент се дължат и срок за изплащане. Практика на ГИТ и МТСП.
3. Видове работно време: нормално, намалено, непълно, удължено.
4. Начините на отчитане на работното време- подневно и сумираното. Коментар на особеностите на всяка от формите.

Лектор: Теодора Дичева


Цена: за абонати на сп. Наръчник на икономиста -125.00 лв. без ДДС; за неабонати – 145.00 лв. без ДДС

Таксата за участие включва: лекции, учебни материали, 1 работен обяд и 2 кафе паузи.

При участие в два семинара по избор участниците заплащат:
– за абонати на сп. Наръчник на иконоимиста – 240 лв. без ДДС
– за неабонати – 270 лв. без ДДС

Отстъпка за втори участник от една фирма – 5%, а за трети и всеки следващ – 10%

Таксата за участие се заплаща по сметка на ЕООД “Плутон 1” в
Юробанк България АД – клон Пловдив
IBAN: BG89BPBI81701600244715; BIC код: BPBIBGSF или в брой.

Детайли

Дата:
4 февруари
Час:
9:00 - 17:00
Стойност:
145.00лв.
Категория за Събитие:

Място

хотел АКВА, БУРГАС
бул. "Демокрация"
Бургас, 8000

Организатор

Плутон 1 ЕООД
Телефон:
032/628-442
Email:
pluton1@abv.bg
Уебсайт:
www.pluton1.com