ПРЕДСТОЯЩИ СЕМИНАРИ

Плутон 1 ЕООД провежда семинари по счетоводно, данъчно и осигурително законодателство, по трудово законодателство и др. от 1990 година.

Участието в нашите семинари допринася за повишаване на знанията и квалификацията на специалистите, работещи в тази област, както и за по-лесното възприемане на голямата по обем и понякога противоречива нормативна база.

Лекторите, които ползваме са водещи експерти в съответната област, доказани специалисти и добри педагози, които умело съчетават теорията и практиката.

Богатият опит, който имаме в тази област и обратната информация от участници в семинарите ни носят удовлетвореност и увереност в полезността на предоставяните от Плутон 1 ЕООД услуги по обучение.

Нашите семинари за периода ноември 2019 – януари 2020 г., са:

 

ДАТАТЕМАЛЕКТОРИМЯСТО НА
ПРОВЕЖДАНЕ
ЦЕНА
30.01.2020Промени в ЗКПО и ЗДДФЛ, в сила от 01.01.2020 г. Определяне на данъчния финансов резултат на юридическите лица и облагаемия доход на физическите лица за 2019 г. Попълване и подаване на данъчните декларации за 2019 г. ЦВЕТАНА ЯНКОВА;
ЛОРЕТА ЦВЕТКОВА
Пловдив145.00
31.01.2020Промени в ЗДДС и ППЗДДС, в сила от 01.01.2020 г. Административна и съдебна практика на НАП, ВАС и СЕС по ЗДДС. Промени в осигурителното законодателство за 2020 г. - КСО, ЗБДОО, ЗЗО и подзаконовата нормативна база по социално осигуряване. МИНА ЯНКОВА;
ПЕТЯ ГИНИНА
Пловдив145.00
04.02.2020Изменения и допълнения в трудовото и осигурителното законодателство, в сила от 1 януари 2020 г.ПЕТЯ ГИНИНА;
ТЕОДОРА ДИЧЕВА
Бургас145.00
05.02.2020Изменения и допълнения в трудовото и осигурителното законодателство, в сила от 1 януари 2020 г.ПЕТЯ ГИНИНА;
ТЕОДОРА ДИЧЕВА
Стара Загора145.00
06.02.2020Изменения и допълнения в трудовото и осигурителното законодателство, в сила от 1 януари 2020 г.ПЕТЯ ГИНИНА;
ТЕОДОРА ДИЧЕВА
Пловдив145.00
07.02.2020Изменения и допълнения в трудовото и осигурителното законодателство, в сила от 1 януари 2020 г.ВЕРЖИНИЯ ЗАРКОВА;
ТЕОДОРА ДИЧЕВА
София145.00

Comments are closed.