ПРЕДСТОЯЩИ СЕМИНАРИ

ДАТАТЕМАЛЕКТОРИМЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕЦЕНАЗАПИСВАНЕ
21.01.2019Промени в ЗДДС в сила от 01.01.2019 г. Данъчна практика по чл. 19 от ДОПККАЛИНА ЗЛАТАНОВА;
РОСЕН ИВАНОВ
Пловдив162.00 Да
22.01.2019Данъчно облагане и годишно данъчно приключване по реда на ЗКПО за 2018 г. Промени в ЗКПО за 2019 г.Промени в ЗДДФЛ за 2019 г.ЦВЕТАНА ЯНКОВА;
СНЕЖАНА ДЕШЕВА
Пловдив162.00 Да
23.01.2019Промени в ЗДДС в сила от 01.01.2019 г. Проблеми в социалното осигуряване.МИНА ЯНКОВА;
ДИМИТЪР БОЙЧЕВ
Бургас162.00 Да
23.01.2019Данъчно облагане и годишно данъчно приключване по реда на ЗКПО за 2018 г. Промени в ЗКПО за 2019 г. Промени в ЗДДФЛ за 2019 г. ЦВЕТАНА ЯНКОВА;
ЛОРЕТА ЦВЕТКОВА
София162.00 Да
24.01.2019Данъчно облагане и годишно данъчно приключване по реда на ЗКПО за 2018 г. Промени в ЗКПО за 2019 г. Промени в ЗДДФЛ за 2019 г. ЦВЕТАНА ЯНКОВА;
ЛОРЕТА ЦВЕТКОВА
Бургас162.00 Да
24.01.2019Промени в ЗДДС в сила от 01.01.2019 г. Данъчна практика по чл. 19 от ДОПККАЛИНА ЗЛАТАНОВА;
РОСЕН ИВАНОВ
София162.00 Да
28.01.2019Промени в ЗДДС в сила от 01.01.2019 г. Проблеми в социалното осигуряване.МОНИКА ПЕТРОВА;
ДИМИТЪР БОЙЧЕВ
Пловдив162.00 Да
29.01.2019Промени в Закона за корпоративното подоходно облагане и Закона за счетоводството за 2018 и 2019 г. Годишно счетоводно и данъчно приключване на 2018 г. и практически акценти по ЗКПОВЕЛИН ФИЛИПОВПловдив162.00 Да
30.01.2019Промени в ЗДДС в сила от 01.01.2019 г. Данъчно облагане и годишно данъчно приключване по реда на ЗКПО за 2018 г. Промени в ЗКПО за 2019 г.МОНИКА ПЕТРОВА;
ЦВЕТАНА ЯНКОВА
София162.00 Да
04.02.2019ПРОМЕНИ В ТРУДОВОТО И ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВОЗОРНИЦА ДИМИТРОВА;
ТЕОДОРА ДИЧЕВА
Бургас156.00Да
05.02.2019ПРОМЕНИ В ТРУДОВОТО И ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВОЗОРНИЦА ДИМИТРОВА;
ТЕОДОРА ДИЧЕВА
Стара Загора156.00Да
06.02.2019ПРОМЕНИ В ТРУДОВОТО И ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВОЗОРНИЦА ДИМИТРОВА;
ТЕОДОРА ДИЧЕВА
Пловдив156.00Да
07.02.2019ПРОМЕНИ В ТРУДОВОТО И ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВОЗОРНИЦА ДИМИТРОВА;
ТЕОДОРА ДИЧЕВА
София156.00Да

Comments are closed.