ПРЕДСТОЯЩИ СЕМИНАРИ

ДАТАТЕМАЛЕКТОРИМЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕЦЕНАЗАПИСВАНЕ
19.04.2019СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ - Изравняване на осигурителния доход на самоосигуряващите се лица. Осигуряване на собственици и съдружници в Търговски дружества, които упражняват трудова дейност в дружествата и получават доходи от полагане на личен труд. Корекция на грешки в персоналния регистър. Срокове и санкцииПЕТЯ ГИНИНАВИДЕОСЕМИНАР
НА ЖИВО
БЕЗПЛАТЕН
15-17.05.2019Промени в данъчното и осигурителното законодателство през 2019 г. Административна и съдебна практикаЦветана Янкова,
Мина Янкова,
Лорета Цветкова,
Петя Гинина
ВЕЛИНГРАД, СПА ХОТЕЛ "ДВОРЕЦА"192 лв. с ДДС, включваща: 16 учебни часа лекции, учебни материали, 4 кафе паузи. Допълнително се заплащат 240 лв. за 3 обяда, 2 вечери и настаняване в стаи по двама.
ДА
20.05.2019ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ В ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. ПРАКТИКА НА КЗЛД И НАСОКИ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА РЕГЛАМЕНТАД-р Невин ФетиПЛОВДИВ, ХОТЕЛ "ИМПЕРИАЛ"168.00 ЛВ. С ДДС
ДА
21.05.2019ПРИЛАГАНЕ НА СПОГОДБИТЕ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА ДВОЙНОТО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ. ПРЕДСТОЯЩИ ПРОМЕНИИван АнтоновПЛОВДИВ, ХОТЕЛ "ИМПЕРИАЛ"198.00 ЛВ. С ДДС
ДА
22.05.2019ПРИЛАГАНЕ НА СПОГОДБИТЕ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА ДВОЙНОТО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ. ПРЕДСТОЯЩИ ПРОМЕНИИван АнтоновСОФИЯ, ХОТЕЛ БЕСТ УЕСТЪРН ПЛЮС БРИСТОЛ198.00 ЛВ. С ДДС
ДА

Comments are closed.