ПРЕДСТОЯЩИ СЕМИНАРИ

ДАТАТЕМАЛЕКТОРИМЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕЦЕНАЗАПИСВАНЕ
06.11.2018ПРОМЕНИ В ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО. СУМИРАНО ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ.ВЕРЖИНИЯ ЗАРКОВА;
ТЕОДОРА ДИЧЕВА
Пловдив 156.00 Да
19.11.2018 Практически въпроси и казуси по ЗДДС и Правилника за прилагане на ЗДДС. Проблеми в социалното осигуряване.КАЛИНА ЗЛАТАНОВА;
ЗОРНИЦА ДИМИТРОВА
Пловдив 156.00 Да
20.11.2018Годишно приключване на 2018 г. Практически въпроси по прилагане на ЗКПО, ЗДДФЛ. Практика на НАП по проблемни казуси.ЦВЕТАНА ЯНКОВА;
ЛОРЕТА ЦВЕТКОВА
Пловдив156.00 Да
22.11.2018Практически въпроси и казуси по ЗДДС и Правилника за прилагане на ЗДДС. Проблеми в социалното осигуряване.КАЛИНА ЗЛАТАНОВА;
ЗОРНИЦА ДИМИТРОВА
София156.00 Да
23.11.2018Годишно приключване на 2018 г. Практически въпроси по прилагане на ЗКПО, ЗДДФЛ. Практика на НАП по проблемни казуси.ЦВЕТАНА ЯНКОВА;
ЛОРЕТА ЦВЕТКОВА
София156.00 Да
26.11.2018Годишно приключване на 2018 г. Практически въпроси по прилагане на ЗДДФЛ, ЗКПО. Практика на НАП по проблемни казуси.ЛОРЕТА ЦВЕТКОВА;
ЦВЕТАНА ЯНКОВА
Пловдив156.00 Да
27.11.2018Практически въпроси и казуси по ЗДДС и Правилника за прилагане на ЗДДС. Проблеми в социалното осигуряване.МИНА ЯНКОВА
ДИМИТЪР БОЙЧЕВ
Пловдив156.00 Да
03.12.2018Практически въпроси и казуси по ЗДДС и Правилника за прилагане на ЗДДС. Практически въпроси по прилагане на ЗКПО. Практика на НАП по проблемни казуси.МИНА ЯНКОВА;
ЦВЕТАНА ЯНКОВА
София156.00 Да
04.12.2018Практически въпроси по прилагане на КСО, ЗДДС. Практика на НАП по проблемни казуси.ВЕРЖИНИЯ ЗАРКОВА;
ЛОРЕТА ЦВЕТКОВА
София156.00 Да
06.12.2018Практически въпроси и казуси по ЗДДС и Правилника за прилагане на ЗДДС.МИНА ЯНКОВАСтара Загора156.00 Да
07.12.2018Годишно приключване на 2018 г. Практически въпроси по прилагане на ЗКПО, ЗДДФЛ. Практика на НАП по проблемни казуси.ЦВЕТАНА ЯНКОВА;
ЛОРЕТА ЦВЕТКОВА
Стара Загора156.00 Да

Comments are closed.