ПРЕДСТОЯЩИ СЕМИНАРИ

ДАТАТЕМАЛЕКТОРИМЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕЦЕНАЗАПИСВАНЕ
18.11.2019ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДС И ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДС. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ. ПРОМЕНИ В КСО.МОНИКА ПЕТРОВА;
ПЕТЯ ГИНИНА
Пловдив145.00 Да
19.11.2019ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗКПО, ЗДДФЛ. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРОБЛЕМНИ КАЗУСИ.ЦВЕТАНА ЯНКОВА;
ЛОРЕТА ЦВЕТКОВА
Пловдив145.00 Да
25.11.2019ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДФЛ, ЗКПО. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРОБЛЕМНИ КАЗУСИ.ЛОРЕТА ЦВЕТКОВА;
ЦВЕТАНА ЯНКОВА
София145.00 Да
26.11.2019ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДС И ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДС. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ. ПРОМЕНИ В КСОМОНИКА ПЕТРОВА;
ВЕРЖИНИЯ ЗАРКОВА
София145.00 Да
03.12.2019ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗКПО, ЗДДФЛ. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРОБЛЕМНИ КАЗУСИ.ЦВЕТАНА ЯНКОВА;
ЛОРЕТА ЦВЕТКОВА
Казанлък145.00 Да
04.12.2019ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДС И ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДСМОНИКА ПЕТРОВАКазанлък145.00 Да
16.12.2019ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 2019 Г.ТЕОДОРА БАКЪРДЖИЕВАПловдив144.00 лв. с ДДС Да
16.12.2019ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗКПО, ЗДДФЛ. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРОБЛЕМНИ КАЗУСИ.ЦВЕТАНА ЯНКОВА;
ЛОРЕТА ЦВЕТКОВА
Стара Загора145.00 Да
17.12.2019ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДС И ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДСМИНА ЯНКОВАСтара Загора145.00 Да
17.01.2020ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДС и ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДС, ЗКПО. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРОБЛЕМНИ КАЗУСИ. МИНА ЯНКОВА;
ЦВЕТАНА ЯНКОВА
София145.00 Да
20.01.2019ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДФЛ, ЗКПО. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРОБЛЕМНИ КАЗУСИ.ЛОРЕТА ЦВЕТКОВА;
ЦВЕТАНА ЯНКОВА
Бургас145.00 Да
20.01.2020ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДС И ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДС. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ. ПРОМЕНИ В КСОМОНИКА ПЕТРОВА;
ВЕРЖИНИЯ ЗАРКОВА
Пловдив145.00 Да
21.01.2020ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗКПО, ЗДДФЛ. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРОБЛЕМНИ КАЗУСИ.ЦВЕТАНА ЯНКОВА;
ЛОРЕТА ЦВЕТКОВА
Пловдив145.00 Да
21.01.2019ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДС И ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДСМИНА ЯНКОВАБургас145.00 Да
23.01.2020ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДС И ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДС. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ. ПРОМЕНИ В КСОМОНИКА ПЕТРОВА;
ВЕРЖИНИЯ ЗАРКОВА
София145.00 Да
24.01.2020ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДФЛ, ЗКПО. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРОБЛЕМНИ КАЗУСИ.ЛОРЕТА ЦВЕТКОВА;
ЦВЕТАНА ЯНКОВА
София145.00 Да
24.01.2020ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДС И ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДС. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ. ПРОМЕНИ В КСО.КАЛИНА ЗЛАТАНОВА;
ПЕТЯ ГИНИНА
Пловдив145.00 Да
28.01.2020ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА КАЛЕНДАРНАТА 2019 ГОДИНА. ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО И В ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕВЕЛИН ФИЛИПОВПловдив165.00 Да
29.01.2020ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА КАЛЕНДАРНАТА 2019 ГОДИНА. ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО И В ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕВЕЛИН ФИЛИПОВСофия165.00 Да
29.01.2020ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДС и ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДС, ЗКПО. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРОБЛЕМНИ КАЗУСИ. МОНИКА ПЕТРОВА;
ЦВЕТАНА ЯНКОВА
Стара Загора145.00 Да
30.01.2020ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗКПО, ЗДДФЛ. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРОБЛЕМНИ КАЗУСИ.ЦВЕТАНА ЯНКОВА;
ЛОРЕТА ЦВЕТКОВА
Пловдив145.00 Да
30.01.2020ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДС И ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДС. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ. ПРОМЕНИ В КСО.КАЛИНА ЗЛАТАНОВА;
ПЕТЯ ГИНИНА;
ВЕРЖИНИЯ ЗАРКОВА
София145.00 Да
31.01.2020ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДС И ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДС. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ. ПРОМЕНИ В КСО.МИНА ЯНКОВА;
ПЕТЯ ГИНИНА
Пловдив145.00 Да

Comments are closed.