ПРЕДСТОЯЩИ СЕМИНАРИ

ДАТАТЕМАЛЕКТОРИМЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕЦЕНАЗАПИСВАНЕ
17.12.2018Данъчно облагане и годишно данъчно приключване по реда на ЗКПО за 2018 г. Промени в ЗКПО за 2019 г. Промени в ЗДДФЛ. за 2019 г. ЦВЕТАНА ЯНКОВА;
ЛОРЕТА ЦВЕТКОВА
Казанлък156.00Да
17.12.2018ПРОМЕНИ В НАРЕДБА № Н-18 ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА НА ПРОДАЖБИТЕ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ, ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ СОФТУЕРИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО ИМ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЦАТА, КОИТО ИЗВЪРШВАТ ПРОДАЖБИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИНКАТЯ ГУЩЕРСКАСофия108.00 Да
18.12.2018Годишно приключване на 2018 г. Практически въпроси и казуси по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Правилника за прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност (ППЗДДС)ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВАКазанлък156.00Да
18.12.2018ПРОМЕНИ В НАРЕДБА № Н-18 ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА НА ПРОДАЖБИТЕ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ, ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ СОФТУЕРИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО ИМ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЦАТА, КОИТО ИЗВЪРШВАТ ПРОДАЖБИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИНКАТЯ ГУЩЕРСКАПловдив108.00 Да
15.01.2019Промени в ЗДДС в сила от 01.01.2019 г. Годишното данъчно приключване по ЗКПО за 2018 г. през призмата на актуалната административна и съдебна практика. Промени в ЗКПО пез 2019 г.ЦВЕТАНА ЯНКОВА;
МОНИКА ПЕТРОВА
Стара Загора162.00 Да
16.01.2019Практически въпроси и казуси по ЗДДС и Правилника за прилагане на ЗДДС. Практически въпроси по прилагане на КСО. Практика на НАП по проблемни казусиМИНА ЯНКОВА;
ВЕРЖИНИЯ ЗАРКОВА
Пловдив162.00 Да
17.01.2019Промени в ЗДДС в сила от 01.01.2019 г. Проблеми в социалното осигуряване.МИНА ЯНКОВА;
ДИМИТЪР БОЙЧЕВ
София162.00 Да
17.01.2019Данъчно облагане и годишно данъчно приключване по реда на ЗКПО за 2018 г. Промени в ЗКПО за 2019 г. Промени в ЗДДФЛ за 2019 г. ЦВЕТАНА ЯНКОВА;
ЛОРЕТА ЦВЕТКОВА
Пловдив162.00 Да
18.01.2018Промени в Закона за корпоративното подоходно облагане и Закона за счетоводството за 2018 и 2019 г. Годишно счетоводно и данъчно приключване на 2018 г. и практически акценти по ЗКПОВЕЛИН ФИЛИПОВСофия162.00 Да
18.01.2019ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 2018 Г.ТЕОДОРА БАКЪРДЖИЕВАПловдив150.00 Да
21.01.2019Промени в ЗДДС в сила от 01.01.2019 г. Данъчна практика по чл. 19 от ДОПККАЛИНА ЗЛАТАНОВА;
РОСЕН ИВАНОВ
Пловдив162.00 Да
22.01.2019Данъчно облагане и годишно данъчно приключване по реда на ЗКПО за 2018 г. Промени в ЗКПО за 2019 г.Промени в ЗДДФЛ за 2019 г.ЦВЕТАНА ЯНКОВА;
СНЕЖАНА ДЕШЕВА
Пловдив162.00 Да
23.01.2019Промени в ЗДДС в сила от 01.01.2019 г. Проблеми в социалното осигуряване.МИНА ЯНКОВА;
ДИМИТЪР БОЙЧЕВ
Бургас162.00 Да
23.01.2019Данъчно облагане и годишно данъчно приключване по реда на ЗКПО за 2018 г. Промени в ЗКПО за 2019 г. Промени в ЗДДФЛ за 2019 г. ЦВЕТАНА ЯНКОВА;
ЛОРЕТА ЦВЕТКОВА
София162.00 Да
24.01.2019Данъчно облагане и годишно данъчно приключване по реда на ЗКПО за 2018 г. Промени в ЗКПО за 2019 г. Промени в ЗДДФЛ за 2019 г. ЦВЕТАНА ЯНКОВА;
ЛОРЕТА ЦВЕТКОВА
Бургас162.00 Да
24.01.2019Промени в ЗДДС в сила от 01.01.2019 г. Данъчна практика по чл. 19 от ДОПККАЛИНА ЗЛАТАНОВА;
РОСЕН ИВАНОВ
София162.00 Да
28.01.2019Промени в ЗДДС в сила от 01.01.2019 г. Проблеми в социалното осигуряване.МОНИКА ПЕТРОВА;
ДИМИТЪР БОЙЧЕВ
Пловдив162.00 Да
29.01.2019Промени в Закона за корпоративното подоходно облагане и Закона за счетоводството за 2018 и 2019 г. Годишно счетоводно и данъчно приключване на 2018 г. и практически акценти по ЗКПОВЕЛИН ФИЛИПОВПловдив162.00 Да
30.01.2019Промени в ЗДДС в сила от 01.01.2019 г. Практически въпроси по прилагане на ЗДДФЛ. Данъчно облагане и годишно данъчно приключване по реда на ЗКПО за 2018 г. Промени в ЗКПО за 2019 г.МОНИКА ПЕТРОВА;
ЦВЕТАНА ЯНКОВА
София162.00 Да
04.02.2019ПРОМЕНИ В ТРУДОВОТО И ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВОЗОРНИЦА ДИМИТРОВА;
ТЕОДОРА ДИЧЕВА
Бургас156.00Да
05.02.2019ПРОМЕНИ В ТРУДОВОТО И ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВОЗОРНИЦА ДИМИТРОВА;
ТЕОДОРА ДИЧЕВА
Стара Загора156.00Да
06.02.2019ПРОМЕНИ В ТРУДОВОТО И ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВОЗОРНИЦА ДИМИТРОВА;
ТЕОДОРА ДИЧЕВА
Пловдив156.00Да
07.02.2019ПРОМЕНИ В ТРУДОВОТО И ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВОЗОРНИЦА ДИМИТРОВА;
ТЕОДОРА ДИЧЕВА
София156.00Да

Comments are closed.