СЕМИНАРИ ПО ДАНЪЧНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Практически семинари с акцент върху най-новите промени в Закона за данък върху добавената стойност, Закон за корпоративното подоходно облагане, Закон за данък върху доходите на физическите лица, Годишно данъчно приключване. Практически въпроси по прилагане на данъчните закони. Практика на НАП по проблемни казуси.

СЕМИНАРИ ПО СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

Практически семинари по последните промени в осигурителното и в трудовото законодателство. Практика на НАП, НОИ и МТСП. Закон за бюджета на НОИ. Промени в КСО и другите нормативни документи по осигуряване. Практика на НАП и НОИ. Казуси и практически примери.

СЕМИНАРИ ПО ТРУДОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Практически семинари в които ще научите за последните промени в Кодекса на труда, регламентиращи основни права, задължения и възможности за работодателите.

СЕМИНАРИ ПО БЮДЖЕТНО СЧЕТОВОДСТВО

Подготовка за съставяне на периодични отчети на бюджетните организации. Актуални въпроси/проблеми в дейността на бюджетните организации. Отговорности за преглед и актуализация на системите за финансово управление и контрол.

За Издателство Плутон 126 години издателство Плутон 1 е сред лидерите при провеждането на семинари по данъчно и трудово законодателство, социално осигуряване и бюджетно счетоводство. Неизменно лектори са най-добрите експерти в областта си. Занятията се провеждат в конгресните зали на 4 и 5 зведни хотели в София, Пловдив, Бургас, Стара Загора. Освен в страната Плутон 1 организира семинари и в чужбина. С огромен успех преминаха семинари проведени в Русия, Испания, Франция.